CONGRÉS D'INNOVACIÓ EDUCATIVA
DE LES ILLES BALEARS 2019

De la innovació a la transformació

Divendres sala 2

Informació

25 de gener de 2019
19:15 - 20:15
Auditori Mallorca

Processos de canvi sostenibles

Centres participants:

IES Porto Cristo

CEIP Badies

Xarxa PIP Eivissa

CEIP Margalida Florit

Moderador: Manel Perelló

Programa complet