CONGRÉS D'INNOVACIÓ EDUCATIVA
DE LES ILLES BALEARS 2019

De la innovació a la transformació

Dissabte sala 2

Informació

26 de gener de 2019
9:00 - 12:55
Auditori Mallorca

Innovació tecnològica i professional

Centres participants:

CEIP Juníper Serra (Petra)

IES Antoni Maura

Escola d'Art de Menorca

CIFP Joan Taix

Moderadora: Maria Antònia Carbonell

Foment de la convivència i la inclusivitat

Centres participants:

CEIP Francesc d'Albranca

CC Mata de Jonc

CEIP Gabriel Valseca

IES S'Algarb

Moderadora: Marta Escoda

Programa complet